Siła, wytrzymałość, zabawa: WF, który inspiruje!
Zakup swój bilet w atrakcyjnej cenie »
26.04.2024
CERTYFIKOWANY OGÓLNOPOLSKI KONGRES DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TRENERÓW SPORTOWYCH
 

MISTRZOSTWO ZACZYNA SIĘ W GŁOWIE
Narzędzia psychologiczne i motywacyjne podnoszące frekwencję, poziom sprawności fizycznej i odporności psychicznej uczniów na lekcji w-f

 
Formuła online
Do rozpoczęcia kongresu pozostało:
 

KONGRES W FORMULE MENTAL SPORT
Kluczowe elementy psychologii sportu na lekcji WF!

 

3 filary kongresu w formule Mental Sport

TRENINGI PSYCHOLOGICZNE

Skuteczne techniki wspierające uczniów w rozwijaniu sprawności fizycznej i motywacji do zajęć, przezwyciężaniu kryzysów zdrowia psychicznego i ocenianiu uczniów zgodnie z ich predyspozycjami.

CASE STUDY

Konkretne projekty, które najlepsi trenerzy z powodzeniem wdrożyli na swoich zajęciach.

NARZĘDIA

Wracacie z kongresu z pakietem skryptów i toolboxów do natychmiastowego wykorzystania na zajęciach z uwzględnieniem narzędzi sztucznej inteligencji.

O tym będziemy mówić:

 
 
MISTRZOSTWO ZACZYNA SIĘ W GŁOWIE

Jak zbudować mocny mental i odporność psychiczną u uczniów wykorzystując potencjał zajęć sportowych?

AI NA LEKCJI WF

Jak dzięki narzędziom sztucznej inteligencji zamienić lekcje wf w spersonalizowane, angażujące i efektywne doświadczenie dla uczniów?

MOTYWATORY NA ZWIĘKSZANIE FREKWENCJI

Co motywuje i demotywuje na lekcji WF i jak sprawić, aby znienawidzony przez uczniów test Coopera stał się wyzwaniem? 

WSPIERANIE KARIERY SPORTOWEJ

W jaki sposób wspierać zdrowie psychiczne uczniów w rywalizacji sportowej na wyższym szczeblu i stawianiu kolejnych kroków w sportowej karierze?

 
 

Prelegenci Poznaj naszych ekspertów

 
 
Zobacz więcej

dr Łukasz Bojkowski

Psycholog Lech Poznań Football Academy, pracownik Zakładu Psychologii AWF w Poznaniu.
Zobacz więcej

Małgorzata Knaga

Psycholog, psycholog sportu, psychoterapeuta pracujący w nurcie systemowym.
Zobacz więcej

Marek Grzywna

Nauczyciel, dyrektor szkoły dla dorosłych, trener i pasjonat edukacji, który zaangażowany jest w rozwój nowatorskich metod nauczania, rozwijanie umiejętności cyfrowych i promowanie nauki informatyki wśród uczniów.
Zobacz więcej

dr Anna Ussorowska

Psycholog Reprezentacji Polski w piłce nożnej kobiet (2019 – 2021) i Reprezentacji Polski w piłce ręcznej kobiet (obecnie).
Zobacz więcej

dr Piotr Wróblewski

Nauczyciel wychowania fizycznego, trener piłki siatkowej, pływania, doradca metodyczny.
Zobacz więcej

Natalia Fedan

Psycholożka, facylitatorka Self-Reg po kursach w the Mehrit Centre.

W czasie kongresu zaprezentujemy najlepsze metody psychologiczne, które pomogą Ci realnie rozwiązać problemy uczniów rezygnujących z ćwiczeń z powodu:

 

Braku motywacji do ćwiczeń

Lęku przed oceną

Nieakceptowania swojej cielesności

Stresu przed rywalizacją

Konfliktu z rówieśnikami

Program Kongresu 26 kwietnia 2024 r., godz. 09:00 - 15:30

 
BLOK 1
 9:00 - 10:20

MENTAL W SPORCIE, SPORT W MENTALU.

BUDOWANIE ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ NA LEKCJI WF W DOBIE KRYZYSÓW EMOCJONALNYCH UCZNIÓW.
Moduł opracowany we współpracy z Redakcją Poradnika „Nastolatek na zakręcie”, wyd.
Partnerzy strategiczni:
dr Łukasz Bojkowski Psycholog Lech Poznań Football Academy, pracownik Zakładu Psychologii AWF w Poznaniu, Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR).
W tej części pokażemy, jak efektywnie wykorzystać lekcje WF do wspierania odporności psychicznej uczniów.
 • TRENER-PSYCHOLOG: W jaki sposób w realiach szkolnych kształtować odporność psychiczną i emocjonalną uczniów z wykorzystaniem potencjału zajęć sportowych w szkole i poza nią?
 • OCENA: W jaki sposób zaangażować ucznia do opracowania indywidualnych planów działania, zachęcających do aktywności fizycznej. Sposoby nagradzania osiągnięć i postępów ucznia oraz współpraca z rodzicami w opracowywaniu strategii wsparcia dla dziecka.
 • CASE STUDY: PRACA Z UCZNIEM W KRYZYSIE – jak dbać o dobrostan uczniów oraz jak pomóc im radzić sobie z trudnościami, takimi jak: lęk przed oceną, konflikt z rówieśnikami, nieakceptowanie swojej cielesności?
 • CASE STUDY W PRACY INDYWIDUALNEJ: Strategie pracy z uczniem na „nie”, czyli „nie przebiorę się”, „nie będę ćwiczyć”, „nie mogę przegrać” – techniki komunikacji, budowanie atmosfery zaufania i akceptacji ucznia oraz radzenia sobie z porażkami.
 • SESJA ĆWICZEŃ: Trening motywacyjny z pytaniami do eksperta.
BLOK 2
 10:25- 11:40

TRENER-MOTYWATOR.

SKUTECZNE NARZĘDZIA ZWIĘKSZAJACE FREKWENCJĘ I MOTYWUJĄCE UCZNIÓW DO AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA ZAJĘCIACH LEKCYJNYCH I POZALEKCYJNYCH.
Małgorzata Knaga Psycholog, psycholog sportu, psychoterapeuta pracujący w nurcie systemowym.
W tej części pokażemy, jak z wykorzystaniem elementów psychologii sportu, efektywnie dbać o frekwencję uczniów na lekcjach wf  oraz zwiększyć ich motywację do uprawiania sportu indywidualnie i w grupie.
 • RAPORT „REZYGNACJA Z LEKCJI WF”: Case study wskazujące skąd czerpią motywację do ćwiczeń uczniowie (amatorzy i zawodnicy), którzy podejmują pozaszkolną aktywność fizyczną – na podstawie wyników badań.
 • PRESJA SPORTOWA: Rywalizacja i wynik jako źródło napięć - lęku przed porażką, oceną ze strony innych i braku satysfakcji z aktywności sportowej. Jak dotrzeć do motywacji wewnętrznej dzieci i młodzieży oraz sprawić, aby znienawidzony przez uczniów test Coopera stał się wyzwaniem? 
 • KLIMAT MOTYWACYJNY: Jak pomóc uczniom dzięki aktywności fizycznej osiągnąć dobre funkcjonowanie i dobrostan psychofizyczny? 5 zasad ułatwiających wdrożenie na lekcjach „klimatu motywacyjnego”.
 • TOP PROGRAMY W TWOJEJ SZKOLE: Program „Model i7W” i/lub Program „Dam Radę!” jako skuteczna metoda pomagania uczniom w przezwyciężaniu problemów z emocjami i zachowaniem.
 • SESJA ĆWICZEŃ: Trening mentalny z pytaniami do eksperta.

Przerwa godz. 11:40- 12:00

 
BLOK 3
 12:15 - 13:30

SPORTOWY AI.

NARZĘDZIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI POPRAWIAJĄCE JAKOŚĆ LEKCJI WF.
Marek Grzywna Zwycięzca etapu globalnego AI Impact Shapers 2021 dla nauczycieli i coachów, którzy uczą sztucznej inteligencji, dyrektor szkoły, nauczyciel, pomysłodawca i współorganizator Ogólnopolskiego Projektu Emp@tyczna Klasa.
W tej części pokażemy narzędzia oparte na AI jako wsparcie do monitoringu aktywności uczniów, poprawiania jakości prowadzonych zajęć oraz zwiększania motywacji do uczestnictwa w zajęciach poprzez zabawę i zdrową rywalizację.
 • AI na LEKCJI WF: W jaki sposób personalizować ćwiczenia i treningi, opierając się na analizie indywidualnych zdolności fizycznych uczniów? Dostosowanie intensywności treningów, udoskonalanie technik nauczania i wykorzystanie AI do analizy efektywności zastosowanych metod nauczania.
 • APLIKACJE I INTERAKTYWNE PLATFORMY DO NAUKI TECHNIK SPORTOWYCH: Ewaluacja i analiza techniki ruchowej i postępu fizycznego. Przykłady konkretnych narzędzi opartych na technologii AI. Coach’s Eye, Dartfish, Fitbit, Garmin Connect, Skillastics itp.
 • WYZWANIA, SZANSE I ZAGROŻENIA W DOBIE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI: Ochrona danych uczniów i nauczycieli oraz edukacja w zakresie obsługi narzędzi AI. Etyczne zastosowania AI w rozwoju fizycznym uczniów, potencjalne korzyści długoterminowe w edukacji oraz wdrażanie sztucznej inteligencji do programu nauczania wychowania fizycznego.
 • SESJA ĆWICZEŃ: Prezentacja eToolBoxa z listą praktycznych narzędzi AI i możliwością zadawania pytań do eksperta, który odpowie na wszelkie kwestie związane z wymienionymi narzędziami.

Przerwa godz. 13:30 - 14:00

 
BLOK 4
 14:00 - 15:30

MISTRZOSTWO ZACZYNA SIĘ W GŁOWIE.

WSPIERANIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO UCZNIA U PROGU KARIERY ZAWODOWEJ.
dr Anna Ussorowska Psycholog Reprezentacji Polski w piłce nożnej kobiet (2019 – 2021) i Reprezentacji Polski w piłce ręcznej kobiet (obecnie).
W tej części pokażemy narzędzia i techniki wspierające zdrowie psychiczne ucznia na etapie rozwoju kariery sportowej i przechodzenia na kolejne szczeble rywalizacji.
 • TRENER-PSYCHOLOG. W jaki sposób nauczyciel i trener powinien skutecznie wspierać zdrowie psychicznego młodych sportowców? Skutki psychologiczne nadmiernego stresu u uczniów.
 • TECHNIKI: Prezentacja technik analizowania presji związanej ze sportem, oczekiwaniami społecznymi i własnymi młodych sportowców oraz technik komunikacyjnych i motywacyjnych przydatnych w pracy z młodym sportowcem.
 • ZRÓWNOWAŻONY TRENING i PROGRAMY. Istota zrównoważonego treningu, skutki przetrenowania i braku odpoczynku u uczniów na różnych poziomach sportowych. Przykłady programów treningowych, które uwzględniają pracę umysłową, koncentrację i zdrowie psychiczne.
 • KOMUNIKACJA. Rola otwartej komunikacji w zespole treningowym oraz z rodziną młodego sportowca. Jak rozpoznać sygnały wskazujące na problemy z psychiką u uczniów – praktyczne wskazówki dla nauczycieli i trenerów w rozpoznawaniu i reagowaniu na kryzysy psychiczne.
 • SESJA EKSPERCKA na podstawie przypadków z gabinetu psychologa sportowego.

Program warsztatów

 
26 kwietnia 2024 r., godz. 16:00 - 19:00
Piotr Wróblewski
Nauczyciel wychowania fizycznego, trener piłki siatkowej, pływania, doradca metodyczny..
WARSZTAT NR 1
 16:00 - 17:20

JAK OCENIAĆ i DOCENIAĆ Wdrożenie skutecznych zasad oceniania na lekcji wychowania fizycznego.

W czasie warsztatu krok po kroku pokażemy, jak ustrzec się błędów i wdrożyć skuteczne strategie oceniania i nagradzania uczniów o różnym poziomie sprawności fizycznej.

 • KRYTERIA OCENIANIA. W jaki sposób jasno przedstawić kryteria oceniania i zderzyć je z indywidualnym podejściem do potrzeb rozwojowych ucznia – czyli jak grać fair play z każdym uczniem, aby uczeń nie czuł się karany za słabsze uwarunkowania fizyczne.
 • WYMAGANIA EDUKACYJNE. Jak dostosować wymagania do możliwości ucznia na różnych poziomach kształcenia z uwzględnieniem możliwości i ograniczeń oraz mocnych stron rozwoju i funkcjonowania dziecka.
 • NIEOBECNOŚĆ, NIEDYSPOZYCJA, NIEPRZYGOTOWANIE. Jak ocenić ucznia nieuwzględniającego zajęć WF? Skuteczne techniki komunikacji z uczniami, zrozumienia stanu ucznia oraz przyczyn, dla których unika on lekcji WF.
 • OCENA A INFORMACJA ZWROTNA. Jak motywować ucznia do poprawiania osiągów i rozwijania swojej sprawności fizycznej. Techniki komunikacji z uczniem i informowanie o składowych wystawianej oceny.
 • CASE STUDY: Jak dopasować ucznia do konkretnej roli w ramach programów prozdrowotnych i sportowego życia szkoły, które mogą podlegać ocenie z WF lub zachowania.
Natalia Fedan
Psycholożka, facylitatorka Self-Reg po kursach w the Mehrit Centre. Certyfikowana trenerka Self-reg.
WARSZTAT NR 2
 17:30 - 19:00

SELF-REG NA LEKCJI WF. Trening regulacji emocji i radzenia sobie z porażką na zajęciach wf i w przygotowaniu do zawodów

W czasie warsztatu zaprezentujemy skuteczne techniki samoregulacji emocji, które pomogą uczniom radzić sobie ze sportowymi porażkami, presją rywalizacji i obciążeniem treningowym.

 • SAMOREGULACJA W KONTEKŚCIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Specyfika regulowania emocji przed, w trakcie i po aktywności fizycznej. Wpływ ćwiczeń fizycznych na produkcję endorfin
 • SESJA PRAKTYCZNA: Propozycje aktywności wspierających samoregulację i wyrażanie emocji poprzez ruch.
 • SESJA PRAKTYCZNA: Poznanie i rozumienie emocji – ucznia, nauczyciela, trenera i rodzica. Techniki oddychania, relaksacji i ćwiczenia mindfulness do wdrożenia na lekcji WF „od zaraz”. Przykłady ćwiczeń.
 • SCENARIUSZE LEKCJI: Omówienie krok po kroku scenariuszy lekcji z elementami samoregulacji. Praktyka samoregulacji w grupie i indywidualnie. Symulacje sytuacji stresowych i poszukiwanie rozwiązania z wykorzystaniem technik samoregulacji emocji.
Kto powinien wziąć udział?

Do udziału w kongresie zapraszamy w szczególności nauczycieli wychowania fizycznego pracujących w szkołach na wszystkich etapach nauczania oraz trenerów sportowych – osoby najbardziej świadome wyzwań, przed którymi staje współczesna szkoła i sport, otwartych na wykorzystywanie w edukacji sportowej nowych metod motywacyjny i elementów psychologii sportu, które pokazują pozytywne efekty w rozwijaniu zdrowej rywalizacji, odporności na stres i presję w podążaniu za lepszymi wynikami.

Zapraszamy również wszystkie osoby zawodowo związane z edukacją sportową, poszukujące ciekawych rozwiązań i narzędzi do wykorzystania w codziennej pracy z uczniami – czeka na Was wiele inspiracji do natychmiastowego wdrożenia na zajęcia.

Kup biletWeź udział w konferencji

 
Do końca promocji pozostało:
 
 

Pula biletów jest ograniczona

Kongres online
 • Udział online we wszystkich panelach merytorycznych
zł brutto
 
Kongres online + WYBRANY WARSZTAT
 • Udział online we wszystkich panelach merytorycznych
 • Udział online w specjalistycznych warsztatach
zł brutto
 

Masz już bilet na Kongres,
ale nadal nie masz biletu na warsztaty?
Nic straconego!

Zaloguj się na swoje konto i dokup wybrany przez siebie warsztat!
 
 

DLACZEGO ORGANIZOWANE PRZEZ NAS WYDARZENIA SĄ NAJLEPSZE?

Zagadnienia aktualne z najnowszymi trendami i problematyką najczęściej spotykaną w gabinetach pedagogów i nauczycieli.
Skuteczne techniki komunikacji z uczniem, budowania przyjaznej atmosfery w klasie, szkole i na boisku.
Interdyscyplinarne podejście.
Narzędzia zachęcające do aktywności na lekcjach wychowania fizycznego i dbałości o własne zdrowie.
Warsztaty, dzięki którym wyposażysz się w praktyczne narzędzia do pracy.
Grono praktyków i ekspertów z wieloletnim doświadczeniem – nauczyciele i psycholodzy, certyfikowani trenerzy.
Dodatkowe materiały (scenariusze, pomysły na projekty, karty pracy).
Sesje pytań i odpowiedzi.

Zaufaj naszemu doświadczeniu i wiedzy

 
Nasza działalność przez lata rozwijała się podążając za trendami rynku oraz potrzebami klientów. Wydawane przez nas tytuły są cenione przez szerokie grono specjalistów. Wśród naszych czasopism znajdziesz między innymi: Wychowanie w Przedszkolu, Życie Szkoły, Głos Pedagogiczny

Weź udział w kongresie, szczególnie jeżeli:

 
 • Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat wpływu psychologii na rozwój sportowy ucznia, jego zdrowy tryb życia i świadomość własnego ciała.
 • Zależy Ci, aby jak najlepiej wspierać poczucie własnej wartości i sprawczości wśród młodych ludzi.
 • Szukasz sposobów na wzrost jakości prowadzonych przez siebie zajęć wychowania fizycznego oraz na zaangażowanie uczniów na lekcjach WF.
 • Zastanawiasz się, jak pracować z rodzicami, których dziecko ma zdolności sportowe i wkracza na ścieżkę sportowej rywalizacji.
 • Chcesz wiedzieć, jak właściwie zareagować na agresję i przemoc w Twojej grupie, oraz jak grać fair play wobec uczniów o różnej sprawności fizycznej.

Partnerzy

 

KontaktMasz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń

 
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

WSPÓŁPRACA I REKLAMA

Agnieszka Henk

wyślij email
tel. kom.: 530 490 487

KONTAKT DLA UCZESTNIKÓW

Sandra Recka

wyślij email

Certyfikowany Ogólnopolski Kongres dla Nauczycieli Wychowania Fizycznego i Trenerów Sportowych

Certyfikowany Ogólnopolski Kongres dla Nauczycieli Wychowania Fizycznego i Trenerów Sportowych to wydarzenie adresowane do nauczycieli wychowania fizycznego ze wszystkich etapów nauczania, trenerów sportowych dzieci i młodzieży, rodziców trenujących dzieci, dyrektorów szkół i stowarzyszeń nauczycieli. Wystąpienia prowadzą uznani eksperci-praktycy – najlepsi nauczyciele wychowania fizycznego, trenerzy oraz osoby związane ze sportem.
Prelegenci na przykładach z własnego doświadczenia zaprezentują, w jaki sposób prowadzić efektywne lekcje WF i treningi, rozwijać kompetencje kluczowe na lekcji WF oraz motywować uczniów. Organizatorem wydarzenia jest redakcja czasopisma „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”.
 
@ Copyright 2024 Forum Media Polska