Piotr Wróblewski
Nauczyciel wychowania fizycznego, trener piłki siatkowej, pływania, doradca metodyczny.
Otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Nagrodzony przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w ogólnopolskim konkursie Jak uczyć uczniów uczenia się - promocja efektywnego uczenia się. Dwukrotnie nagrodzony przez Prezydenta m.st. Warszawy: za osiągnięcia w pracy na rzecz warszawskiej oświaty. Prezes do spraw edukacyjnych Polskiego Zrzeszenia Instruktorów Rowerowych.
Autor podręczników metodycznych Minigry sportowe dla najmłodszych, Piłka siatkowa w szkole, artykułów w Wychowaniu Fizycznym i Zdrowotnym: Edukacja integrująca w wychowaniu fizycznym, Wykorzystanie fragmentów gry na lekcji piłki siatkowej. Współautor i redaktor Przewodnika metodycznego - wychowanie Fizyczne w Szkole Podstawowej, podręcznika Nordic Walking. Autor artykułów metodycznych: Stretching, rozciąganie, gibkość, Jak uczyć umiejętności ruchowych szybko i skutecznie, Rzucanka siatkarska - zastosowanie w nauczaniu gry w piłkę siatkową.
Autor podręcznika metodycznego Radosna siatkówka - zeszyt metodyczno-szkoleniowy dla klas 1-3 wydany przez Polski Związek Piłki Siatkowej.