Wykład 3:
Jak oceniać i klasyfikować uczniów
Prawne, wychowawcze i metodyczne aspekty oceniania z wychowania fizycznego
Piątek, 22 kwietnia
 13:30 - 14:20  wykład
 14:20 - 14:35  pytania
  • Jak interpretować zapisy prawa oświatowego dotyczące procesu oceniania?
  • Motywowanie, informowanie czy pomaganie? Najważniejsze cele oceniania.
  • Jak stworzyć elastyczne kryteria oceny umiejętności, wiadomości i aktywności uczniów?
  • Czy poziom sprawności fizycznej lub jego postęp może być opisany stopniem szkolnym?