Warsztat
Elementy jogi na lekcji WF jako sprawdzone narzędzie terapeutyczne
Prelegent zaprezentuje gotowe sposoby na to, jak włączyć elementy jogi do zajęć wychowania fizycznego.
Piątek, 22 kwietnia
 16:20 - 17:20  warsztat
  • Podstawowe asany w jodze dla dzieci – wytyczne, metody nauki dostosowane do możliwości podopiecznych i techniki wykonywania poszczególnych pozycji.
  • Nauka asan dla dzieci – czym się różnią i jak poprowadzić zajęcia indywidualnie, a jak w parach i grupie.
  • Jak dostosować gry, zabawy i techniki nauczania jogi do poszczególnych przedziałów wiekowych podopiecznych – gotowe skrypty do wykorzystania.
  • Praktyka jogi a dysfunkcje zdrowotne u dzieci – jak dopasować konkretne techniki i pozycje do dysfunkcji, możliwości fizycznych i stanu emocjonalnego dziecka.
  • Stres i napięcia psychiczne u dzieci – jak określone sekwencje jogi pomagają zminimalizować lub całkowicie zredukować chroniczne poczucie niepokoju, lęk, nerwowość, gniew, złość, rozdrażnienie u dzieci w każdym wieku.
  • Metody budowania zaangażowania – w jaki sposób angażować wszystkie dzieci w grupie w praktykę uważności (także dla najmłodszych dzieci!).