Wykład 3:
Prawidłowe ocenianie uczniów w trzech trybach z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb oraz norm zdrowotnych dla danej kategorii wiekowej
Dowiesz się, jak efektywnie oceniać postępy uczniów w trybie stacjonarnym, hybrydowym i zdalnym. Pokażemy jakich skal używać oraz jakie przydatne triki stosować, aby ta część rzeczywistości szkolnej, nie sprawiała nigdy żadnego problemu.
Piątek, 22 kwietnia
 13:10 - 14:00  wykład
 14:00 - 14:15  pytania
  • Jak kontrolować, monitorować i oceniać postępy uczniów w stacjonarnym i niestacjonarnym trybie nauki? Sprawdzone rozwiązania i gotowe wytyczne dla nauczycieli uwzględniające wymagania szkoły i potrzeby uczniów.
  • Zaangażowanie, progres czy umiejętności – jak pracować z różnymi skalami oceniania – praktyczne wskazówki w kontekście oceniania uczniów.
  • Jak oceną wpływać na efektywny rozwój uczniów – pozytywne wzmacnianie a wewnątrzszkolne ocenianie uczniów.
  • Motywacja czy poczucie niesprawiedliwości – jak radzić sobie, gdy uczeń nie zgadza się z oceną nauczyciela?